חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא
סקרים

מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?

בחודש האחרון
40 14.13% (40/283)

עד לפני שנה
35 12.37% (35/283)

מעל לשנה
82 28.98% (82/283)

מעולם לא
78 27.56% (78/283)סקרים קודמים