חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא
סקרים

מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?

בחודש האחרון
38 14.23% (38/267)

עד לפני שנה
32 11.99% (32/267)

מעל לשנה
78 29.21% (78/267)

מעולם לא
75 28.09% (75/267)סקרים קודמים