חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא
סקרים

מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?

בחודש האחרון
39 14.5% (39/269)

עד לפני שנה
32 11.9% (32/269)

מעל לשנה
78 29% (78/269)

מעולם לא
76 28.25% (76/269)סקרים קודמים