חדשות ומבצעים
סקרים
מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?
בחודש האחרון
עד לפני שנה
מעל לשנה
מעולם לא
סקרים

מתי לאחרונה ביצעתם בדיקת שמיעה?

בחודש האחרון
37 14.23% (37/260)

עד לפני שנה
31 11.92% (31/260)

מעל לשנה
77 29.62% (77/260)

מעולם לא
75 28.85% (75/260)סקרים קודמים